Plugin Đồng Bộ NHANH.VN

Tiết kiệm thời gian quản lý, chi phí
ĐỒNG BỘ TỒN KHO, SẢN PHẨM, ĐƠN HÀNG THỜI GIAN THỰC

WordPress all versions

Hoạt động tốt với tất cả phiên bản WordPress

Quick install

Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng, chưa đến 5 phút

WooCommerce all versions

Hoạt động tốt với tất cả phiên bản WooCommerce

Nhanh API

Cấu hình kết nối dễ dàng với API chính thức từ Nhanh.vn. Không sử dụng tài khoản đăng nhập để kết nối, hạn chế rủi ro bảo mật.

Thông tin sản phẩm

Đồng bộ đầy đủ các loại thông tin cần thiết (giá bán buôn, giá nhập, mã vạch, danh mục,...) của sản phẩm.

Đồng bộ tồn kho

Đồng bộ danh sách kho hàng và lượng hàng tồn cho từng kho.

Hỗ trợ shipping

Đồng bộ thông tin cân nặng cũng như kích thước sản phẩm, hỗ trợ tích hợp với các plugin vận chuyển cho WooCommerce.

Đồng bộ thời gian thực

Tồn kho và thông tin sản phẩm sẽ được đồng bộ NGAY LẬP TỨC khi có thay đổi từ Nhanh.vn

Tự động đẩy đơn

Tự động ĐẨY ĐƠN HÀNG từ WooCommerce lên Nhanh.vn ngay khi khách hàng đặt hàng từ website.

Hiển thị tồn kho theo chi nhánh

Hiển thị hàng tồn kho theo từng chi nhánh tự động và luôn cập nhật theo thời gian thực.

Liên hệ tích hợp

Liên hệ